Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi, rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Nimi:
Hotelli Rantakallan asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä:
Hotelli Rantakalla Oy

Yhteystiedot:
Hotelli Rantakalla Oy
Matkailutie 15085100 Kalajoki
y-tunnus 2899069-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Johanna Rautio
johanna.rautio@rantakalla.fi
+358 50 346 1087

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen ja varauksiin liittyvien asioiden hoitamista varten sekä Rantakallan palveluiden tarjoamiseksi ja markkinoimiseksi asiakkaille.

Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaille suoramarkkinointia sähköisesti, kuten sähköpostitse ja tekstiviestien välityksellä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Hotelli Rantakallan asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kieli/maa, asiakasryhmä/asiakasnumero sekä muut olennaiset asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten varaustiedot, laskutus-/maksutiedot ja palvelujen käyttöön liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja saadaan yhteistyökumppaneilta. Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen haluamiinsa palveluiden varauksiin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös käytössä olevien, osoite- ym. yhteystietoja tarjoavien palveluntarjoajien rekisteristä. 
Henkilötietoja kerätään mm. asiakkaan tehdessä majoitusvarauksia sekä kerättäessä henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään, esim. tarjouspyyntölomaketta täytettäessä. 

Tietojen siirto ulkopuolisille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne Rantakallan palveluksessa olevat henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Oikeus tietojen tarkastamiseen, korjaukseen ja poistamiseen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada häntä koskevat virheelliset tiedot korjatuksi. Asiakkaalla on myös oikeus milloin tahansa vaatia henkilötietojensa poistamista. Pyynnöt esitetään kirjallisesti sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ennen tietojen antamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Evästeet

Hotelli Rantakallan verkkosivustolla käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää hylkäämällä ne.Rekisterinpitäjä käyttää myös kolmansien osapuolien tarjoamia seurantajärjestelmiä, esim. Google Analytics ja Google Ads.