Dataskyddsbeskrivning

Detta är en register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR).

Registrets namn, personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Namn:
Hotelli Rantakallas kundregister

Personuppgiftsansvarig:
Hotelli Rantakalla Oy

Kontaktuppgifter:
Hotelli Rantakalla Oy
Matkailutie 150
85100 Kalajoki
FO-nummer 2899069-1

Kontaktperson i frågor gällande registret:
Johanna Rautio
johanna.rautio@rantakalla.fi
+358 50 346 1087

Avsikten med hanteringen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in i syfte att hantera kundrelationen och bokningar samt för att tillhandahålla och marknadsföra Rantakallas tjänster till kunder. Personuppgiftsansvariga kan skicka direktmarknadsföring till kunder elektroniskt, till exempel per e-post och textmeddelanden.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller personuppgifter om Hotelli Rantakallas kunder, inklusive namn, adress, telefonnummer, e-postadress, språk/land, kundgrupp/kundnummer och annan information som är relevant för hantering av kundrelationen, såsom bokningsinformation, fakturerings-/betalningsinformation och information om användningen av tjänster.

Lagenliga informationskällor

Personuppgifterna i kundregistret samlas in av den registrerade själv och inhämtas från samarbetspartners. Med kundens samtycke inhämtas information om den och om händelser relaterade till dess bokningar och inköp av tjänster. Personuppgifter kan också samlas in, lagras och uppdateras från tjänsteleverantörsregistret som tillhandahåller adress och annan kontaktinformation.

Personuppgifter samlas in till exempel när kunden bokar boende samt vid insamling av personuppgifter av den registrerade själv, såsom när kunden fyller i en anbudsförfrågan.

Överföring av uppgifter till utomstående eller utanför EU eller EES

Uppgifterna i registret lämnas inte ut till utomstående eller utanför EU eller EES. 

Principer för skydd av registret

Registret lagras i elektroniskt bakom ett användarnamn och lösenord. Personuppgifterna hålls konfidentiella. Användningen av registret instrueras av den registeransvariges organisation och tillgången till registret är begränsat på ett sådant sätt, att de uppgifter som lagras i registret endast kan nås och användas av de anställda vid Rantakalla som har rätt till det på basis av sina arbetsuppgifter och som behöver uppgifterna i sitt arbete. Personalen som behandlar personuppgifterna har tystnadsplikt.

Rätt till att kontrollera, korrigera och radera uppgifter

Kunden har rätt att kontrollera vilka uppgifter om den själv som lagrats i registret och få felaktiga uppgifter om sig själv rättade. Kunden har också rätt att när som helst begära att de egna personuppgifterna raderas. Begäran görs skriftligen per e-post till kontaktpersonen för registret. Den registrerades identitet verifieras innan informationen lämnas.

Andra rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att begära begränsning av hanteringen av personuppgifter.

Cookies

Hotelli Rantakallas webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Cookies är små textfiler som skickas till och lagras på användarens dator på begäran av din webbläsare. Cookies kan nekas genom att avvisa dem. Den personuppgiftsansvariga använder också uppföljningssystem som tillhandahålls av tredje parter, till exempel Google Analytics och Google Ads.