Hållbarhet

Små men bestämda steg mot hållbarhet

Vi är ett familjeägt privat företag med lång erfarenhet inom logiverksamheten. Vi betjänar våra kunder genom att ta deras behov och önskemål i beaktande och erbjuder högklassiga tjänster och produkter. Vi tar väl hand om vår personal och utvecklar ständigt vårt koncept. För oss är det en hjärtesak att vår företagsverksamhet erbjuder arbetsplatser och hållbar turism till orten.

För att vidareutveckla vår hållbarhet har vi gått med i Sustainable Travel Finland kvalitetsprogrammet (STF) i början av året 2022. För att utveckla turistföretagen i Finland mot en
mer hållbar framtid inom besöksnäringen har Visit Finland utarbetat detta kvalitetsprogram.

Företagen som gått igenom programmet och uppfyller kriterierna erhåller STF-märket. Märket är ett bevis på att företaget värnar om hållbar turism inom följander delområden: ekologisk hållbarhet, socio-kulturell hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, etisk hållbarhet samt hållbarhet inom säkerhet. STF-certifieringen förbinder till ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Hotell Rantakallas mål är att erhålla STF-märket inom 1-2 år, ungefärligen hösten 2023.

Mer information om STF- programmet här 

Även små miljögärningar är viktiga!

Du kan med din insats vara med och skapa ett mer hållbart Kalajoki. Nedan några tips för ett
ansvarsfullt besök hos oss:

1. Res kollektivt
Det är lätt att resa till Kalajoki med buss. Tidtabellerna fungerar väl speciellt med
tågförbindelserna till Karleby. De flesta bussarna stannar framför hotellet Rantakalla.

2. Erövra Hiekkasärkät till fots, på cykel eller med en elektrisk JOE scooter
Hos oss finns allting nära – du kan lätt och enkelt nå alla ställen på Hiekkasärkät området. Du kan hyra en cykel av oss eller ladda JOE-appen och hyra en scooter från JOE stationen intill Hotell Rantakalla.

3. Ta inte mer än du orkar äta
Den generösa, mångsidiga frukostbuffén i panoramarestaurangen lockar att överäta. Ta inte för dig mer än du orkar äta upp, så är även du med och minskar matsvinnet. Tack för ditt samarbete!

Både små och stora gärningar

Vi är glada att få meddela att hotellet Rantakalla håller på att förnyas. Vi moderniserar vår verksamhet och investerar starkt i nya högklassiga byggnader. Gamla hotellbyggnader rivs ner stegvis och ger plats för nya mera ekologiskt hållbara byggnader. I vårt byggande tar vi hänsyn till ekologiska aspekter, tex. uppvärmningen av byggnaderna miljövänligt jordvärme. Vi respekterar och värnar Hiekkasärkät områdets unika natur och landskap och tar hänsyn till dessa i all vår planering. Byggnadsarbetet utförs i samarbete med välkända pålitliga partners.

Ansvarsfulla val styr oss i vår verksamhet. Våra långsiktiga mål är bl.a.: minskad energi- och vattenförbrukning samt en betydlig minskning av avfallsmängden. I våra inköpsrutiner premieras hållbara, ansvarsfulla anskaffningar samt lokala tjänster, produkter och råvaror. Vi kommunicerar våra hållbara insatser till våra gäster genom att informera och instruera. Detta underlättar alla att agera hållbart när de besöker oss.

Små men viktiga gärningar vi gjort är bl.a. utbytet av gamla lampor till LED-lampor i hotellets huvudbyggnad. Vi har även tagit bort alla miniatyr duschtvål och shampon från rummen och infört stora flaskor som är fast förankrade och kan fyllas på. Vi har avsevärt förminskat mängden av singelförpackade livsmedel på frukostbordet samt förökat lokalproducerade råvaror. Vi följer de lokala återvinningsinstruktionerna och har rationaliserat vår avfallshantering och återvinning. Vi har utökat samarbetet med den lokala turistorganisationen samt de övriga företagen inom besöksnäringen för att tillsammans utveckla nya tjänster och aktiviteter som försäkrar och gynnar turism och arbetsplatser året runt.

Du är en värdefull gäst

Vi välkomnar alla till vårt hotell oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religion, nationalitet, funktions- eller annan nedsättning. Låt oss tillsammans respektera varandra och unna alla ett jämlikt och avkopplande besök i Kalajoki.